Noen av våre tjenester

 

Bygg og Anlegg:

Vi er autorisert for å sanere Asbest både ute og inne

 

Miljøsaneringsrapport:

Vi er kurset og har erfaring fra å lage miljøsaneringsrapport i forbindelse med rivning eller oppussing

 

Avfallsplan:

Vi lager avfallsplan for ditt prosjekt og følger opp med sluttrapport

Restavfall:

 

Vi henter og tar imot restavfall fra næringslivet for prosessering og resirkulering.

Restavfall blir sortert, hvor plast, papp og metaller blir tatt ut i prosessen, det som blir igjen går til forbrenning og varmegjenvinning. Statkraft varme varmer opp Trondheim sentrum med forbrenning av restavfall fra Trøndelag

Gips og isolasjon:

 

Vi henter og tar imot bygningsavfall for prosessering og resirkulering.

Gips kan gå til materialgjenvinning og det kan brukes til produksjon av ny gips. Isolasjon går typisk til deponering da det ikke finnes effektiv måte å gjenvinne brukt isolasjon på

Våt gips er veldig vanskelig å behandle, lever inn til gjenvinning, ikke la det ligge

Papp:

 

Vi henter og tar imot papp som blir sortert og presset i baller for materialgjenvinning. Resirkulert papp går typisk til produksjon av pappesker

Plast:

 

Vi henter og tar imot plast som blir presset i baller for gjenvinning. Vi henter og tar imot landbruksplast, ta kontakt så tilpasser vi tjenesten til ditt behov.

Plast går typisk til materialgjenvinning, som typisk blir smeltet ned og kan brukes på nytt til nye plastprodukt

Trevirke:

 

Vi tar i mot og henter bygningsavfall etter avtale, gjelder også Trykkimpregnert.

Trevirke blir sortert og kvernet til flis for deretter å gå til varmegjenvinning. Brukes typisk i industrien for produksjon av eksempelvis cellulose for Norske Skog

Hageavfall:

 

Vi henter og tar imot Hageavfall som typisk går til kompostering.

EE avfall:

 

Vi henter og tar imot EE-avfall som PC, vaskemaskiner, kjøleskap, støvsugere, tv, stereo, o.s.v.

EE-avfall blir samlet opp og sendt til materialgjenvinning

Jern, stål og metaller:

 

Vi henter og tar imot alle typer jern, stål og metaller, ta kontakt med oss for opprydding eller større prosjekter.

Stål og metaller blir sortert og fraktet videre til materialgjenvinning.
Blandet jern går typisk til Mo i rana for omsmelting og blir til armeringsjern

Mottak av kjøretøy for miljøsanering:

Fra og med 01. Januar 2018, får du også vrakpant for:

  • PERSONBIL          3.000
  • CAMPINGBIL        3.000
  • CAMPINGVOGN   3.000
  • MOPED                    500
  • MOTORSYKKEL      500
  • LASTEBIL              3.000

Bilvrak blir miljøsanert, tømt for væsker og farlig avfall. Deretter blir bilvrakene presset og fraktet videre for materialgjenvinning. Bilene blir kvernet opp, og alt av resirkulerbart materiale går til gjenbruk. Over 80% av bilen går til materialgjenbruk

Salg av bildeler, dekk og felger:

Vi har til enhver tid inne minst 200 bilvrak , både nye og gamle biler, veteranbiler, lastebiler osv. Vi har deler til kurante og sjeldne biler, ta en telefon så ser vi om vi har noe for deg.