Nyheter

Samarbeide med Oppdal Bondelag 2018-2019

Miljøgjenvinning AS samarbeider med Næringslivet i Oppdal. Vi har sammen med Oppdal Bondelag laget en aktivitetsuke i 2018 - 2019, vi forbereder nå for 2020 for MILJØVENNLIG LANDBRUK

Vi henter gratis plast og jernskrot og har store rabatter på innlevering av restavfall uke 39

Satser på nye miljøaktiviteter

Miljøgjenvinning AS satser aktivt på å bygge opp kompetanse på miljø og avfallshåndtering og vi har aktivt kurset og kjørt opplæring på våre ansatte for å kunne bygge opp nødvendig kompetanse og tilby tjenester på området.

  • Miljøsanering og rapporter i forbindelse med miljøkartlegging, riving og oppussing av eldre hus
  • Sammen med samarbeidspartner kan vi foreta, riving og miljøsanering av hus og bygninger
  • Vi er autorisert og har tillatelse til å foreta både utvendig og innvendig Asbestsanering
  • Vi kan håndtering av farlig avfall.
  • Miljøgjenvinning AS jobber også aktivt for å få økt fokus og kunnskap på området rundt avfallshåndtering og miljøkompetanse og jobber aktivt sammen med næringsliv og Oppdal kommune på området.

Vi henter gratis plast og jernskrot og har store rabatter på innlevering av restavfall uke 39

Personvern