Samarbeide med Oppdal Bondelag

Miljøgjenvinning AS samarbeider med Næringslivet i Oppdal. Vi har sammen med Oppdal Bondelag laget en aktivitetsuke i uke 39, for MILJØVENNLIG LANDBRUK
Vi henter gratis plast og jernskrot og har store rabatter på innlevering av restavfall uke 39

Justering av vekt

Miljøgjenvinning AS har den 19.09.2018 fått sjekket vekt av Justervesenet

Miljøgjenvinning AS har hatt lovpålagt oppfølging av vekt, og har sammen med Justervesenet fått sjekket vekten vår.

Det er gledelig for oss å kunne melde at vekten var helt korrekt og ingen avvik funnet.

Rapport vekt

Satser på nye MILJØAKTIVITETER

Miljøgjenvinning AS satser aktivt på å bygge opp kompetanse på miljø og avfallshåndtering og vi har aktivt kurset og kjørt opplæring på våre ansatte for å kunne bygge opp nødvendig kompetanse og tilby tjenester på området.
  • Miljøsanering og rapporter i forbindelse med miljøkartlegging, riving og oppussing av eldre hus
  • Sammen med samarbeidspartner kan vi foreta, riving og miljøsanering av hus og bygninger
  • Vi er autorisert og har tillatelse til å foreta både utvendig og innvendig Asbestsanering
  • Vi kan håndtering av farlig avfall.
  • Miljøgjenvinning AS jobber også aktivt for å få økt fokus og kunnskap på området rundt avfallshåndtering og miljøkompetanse og jobber aktivt sammen med næringsliv og Oppdal kommune på området.
Vi har tilegnet oss kompetanse og har mulighet til å tilby tjenester på:Asbestsanering

Vi vil fortløpende komme med oppdatering for å vise hva vi gjør