Våre tjenester

Utkjøring og innhenting av avfall

Vi har liftbil, krokbil og flatvogn som vi samler vi inn avfall med. I tillegg sorterer vi avfallet for videre behandling og materialgjenvinning.

Leie av container og beholder

Vi leier alle typer containere, alt fra 8 til 40m3, komprimator og presse. Vi har også mindre plastdunker fra 140 til 660 liter.

Mottak og sortering av avfall

Mottak og sortering av alle typer avfall for næring, private og det offentlige. Vi er opptatt av å finne en løsning for alle.
Asbestsanering

Vi er autorisert for å sanere asbest og vi utfører asbestsanering for våre kunder.

Miljøsaneringsrapport

Utarbeidelse av en rapport som omgår miljøfarlige stoffer og materialer som finnes i en bygning.

Riving og miljøsanering av bygg

Vi har erfaring fra riving og sanering av bygg med riktig håndtering av avfall.

Avfallsplan

Avfallsplan for ditt prosjekt

Restavfall

Vi henter og tar imot restavfall fra næringslivet for prosessering og resirkulering.

Gips og isolasjon

Vi henter og tar imot bygningsavfall for prosessering og resirkulering.

Papp

Vi henter og tar imot papp som blir sortert og presset i baller for materialgjenvinning.

Plast

Vi henter og tar imot plast som blir presset i baller for gjenvinning.

Trevirke

Vi tar i mot og henter bygningsavfall etter avtale, gjelder også trykkimpregnert.

Hageavfall

Vi henter og tar imot hageavfall som typisk går til kompostering.

EE avfall

Vi henter og tar imot EE-avfall

Jern, stål og metaller

Vi henter og tar imot alle typer jern, stål og metaller.

Mottak av kjøretøy for miljøsanering

Bilvrak blir miljøsanert, tømt for væsker og farlig avfall

Salg av bildeler, dekk og felger

Vi har til enhver tid inne både nye og gamle biler, veteranbiler, lastebiler osv.

Personvern