EE avfall

Vi henter og tar imot EE-avfall som PC, vaskemaskiner, kjøleskap, støvsugere, tv, stereo, o.s.v.
EE-avfall blir samlet opp og sendt til materialgjenvinning.
Kontaktskjema

Personvern