Gips og isolasjon

Vi henter og tar imot bygningsavfall for prosessering og resirkulering.
Gips kan gå til materialgjenvinning og det kan brukes til produksjon av ny gips. Isolasjon går typisk til deponering da det ikke finnes effektiv måte å gjenvinne brukt isolasjon på.
Kontaktskjema

Personvern