Mottak av kjøretøy for miljøsanering

Mottak av kjøretøy for miljøsanering:
  • PERSONBIL 3.000
  • CAMPINGBIL 3.000
  • CAMPINGVOGN 3.000
  • MOPED 500
  • MOTORSYKKEL 500
  • LASTEBIL 5.000
Bilvrak blir miljøsanert, tømt for væsker og farlig avfall. Deretter blir bilvrakene presset og fraktet videre for materialgjenvinning. Bilene blir kvernet opp, og alt av resirkulerbart materiale går til gjenbruk. Over 80% av bilen går til materialgjenbruk.
Kontaktskjema

Personvern