Restavfall

Vi henter og tar imot restavfall fra næringslivet for prosessering og resirkulering.
Restavfall blir sortert, hvor plast, papp og metaller blir tatt ut i prosessen, det som blir igjen går til forbrenning og varmegjenvinning. Statkraft varme varmer opp Trondheim sentrum med forbrenning av restavfall fra Trøndelag.
Kontaktskjema

Personvern