Miljøsaneringsrapport

Bygningen gjennomgås med tanke på miljøfarlige stoffer og det utarbeides en rapport med oversikt over hvilke miljøfarlige stoffer og materialer som fins i bygningen, mengder og hvordan materialene skal behandles. Målet er å ivareta forsvarlig arbeidsmiljø, korrekt håndtering av spesialavfall og best mulig ressursutnyttelse i form av ombruk og gjenvinning. Rapport er lovpålagt ved riving av bygg.
Kontaktskjema

Personvern