Trevirke

Vi tar i mot og henter bygningsavfall etter avtale, gjelder også trykkimpregnert.
Trevirke blir sortert og kvernet til flis for deretter å gå til varmegjenvinning. Brukes typisk i industrien for produksjon av eksempelvis cellulose for Norske Skog.
Kontaktskjema

Personvern